forbot
  • LLC "TH Avega"
  • Danh mục hàng
  • Tấm lúa mì
Tấm lúa mì
  • Tấm lúa mì

Tấm lúa mì

Đang có sẵn
Sản xuất tại:Ukraina
Mô tả
Tấm lúa mìMô tả đầy đủ bằng các thứ tiếng sau đã có sẵn: Nga  Người phiên dịch trực tuyến
Characteristics:
Sản xuất tại:Ukraina
Loại lúa mạch:Bulgur
Information is up-to-date: 21.02.2018

khác

Giá sốt trên [category_genitive] tại Vishnevoe (Ukraina) từ công ty LLC "TH Avega".
Similar products